fbpx

Điều Khoản và Dịch Vụ

Bằng cách sử dụng ECOMVIET.CLUB, bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi như đã nêu ra dưới đây:

Để xem lại chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

TỔNG QUAN

Các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng ta” và “của chúng tôi” đề cập đến Ecomviet. Thuật ngữ “Trang web” đề cập đến Ecomviet.club. Các thuật ngữ “người dùng”, “bạn” và “của bạn” đề cập đến khách truy cập trang web, khách hàng, thành viên và bất kỳ người dùng nào khác của trang web.

DỊCH VỤ

Ecomviet.club là một trang web thành viên để đào tạo trực tuyến, các khóa học, tài nguyên và nội dung khác liên quan đến dịch thuật các khóa học MMO, lập kế hoạch, tạo, tiếp thị và phát triển một trang web cộng đồng về Ecommerce tại Việt Nam

Sử dụng Ecomviet.club, bao gồm tất cả các tài liệu được trình bày ở đây và tất cả các dịch vụ trực tuyến do Ecomviet cung cấp, tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sau đây. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách truy cập trang web, khách hàng và tất cả người dùng khác của trang web. Bằng cách sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, không sửa đổi và thừa nhận việc đọc chúng.

Các bên đồng ý rằng Dịch vụ là bản chất của giáo dục. Phạm vi dịch vụ do Ecomviet cung cấp theo Thỏa thuận này được giới hạn đối với những dịch vụ được liệt kê trên trang web Ecomviet.club. Ecomviet có quyền thay thế các dịch vụ bằng hoặc so sánh với các dịch vụ được liệt kê nếu nhu cầu phát sinh mà không cần thông báo trước.
Ecomviet.club và (hoặc) (các) ISP lưu trữ bất kỳ nội dung nào trên trang web này KHÔNG chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này. Các tệp này và bất kỳ thứ gì khác trên trang web này chỉ dành cho mục đích cá nhân và nếu bạn muốn sử dụng phần mềm cho mục đích kinh doanh, vui lòng mua nó từ nhà bán lẻ hoặc tác giả phần mềm địa phương của bạn. Không có gì trên trang này là bất hợp pháp theo cách của nó. Nếu bạn sử dụng trang này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích giáo dục hoặc giải trí, chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành động của bạn hoặc bất kỳ điều gì do trang này. Nếu bạn muốn sử dụng một phần mềm được tải xuống tại các liên kết được xuất bản trên trang Internet, bạn phải chính thức mua nó! Nếu không, bạn có thể vi phạm pháp luật của quốc gia của bạn. Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào với trang Internet hoặc tài liệu này, trang Internet chỉ cần nhấn nút “BACK” của trình duyệt.

SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ

Để truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn phải từ 18 tuổi trở lên và có quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để tham gia vào các Điều khoản và Điều kiện này. Trẻ em dưới 18 tuổi bị cấm sử dụng trang web. Thông tin được cung cấp trên Trang web và trong Dịch vụ liên quan đến các trang web thành viên và các thông tin khác có thể thay đổi. Ecomviet không đại diện hoặc bảo đảm rằng thông tin được cung cấp, bất kể nguồn của nó (“Nội dung”), là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện tại hoặc không có lỗi. Ecomviet từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc không hoàn chỉnh nào trong Nội Dung.

CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU.

ECOMVIET tuân thủ 17 U.S.C. § 512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác. Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên ECOMVIET hoặc nếu liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả về thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn tài liệu này bị xóa, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại (bao gồm chi phí và phí luật sư) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi đang vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trước với luật sư để được trợ giúp pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được đưa vào khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:
– Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
– Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
– Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm theo đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của ECOMVIET.
– Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
– Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và theo hình phạt khai man, bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
– Phải được ký bởi người được ủy quyền để hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Trang web được thiết kế để cung cấp cho khách truy cập của mình các liên kết đến các trang web khác có thể lưu trữ tệp. ECOMVIET không lưu trữ bất kỳ tệp hoặc liên kết nào trực tiếp vào tệp. ECOMVIET là một blog chỉ mục cho phép khách truy cập tìm kiếm các tệp không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi ECOMVIET.
ECOMVIET sẽ xóa mọi liên kết theo yêu cầu của chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc bản quyền. Gửi URL đầy đủ của liên kết cùng với địa chỉ email của công ty bạn tới [email protected] Tất cả các yêu cầu sẽ được xử lý trong vòng 2-4 ngày làm việc. Đây là liên kết đến Thông báo DMCA mẫu để thuận tiện cho bạn: http://www.futurequest.net/Services/TOS/DMCA/DMCANotice.php

Lưu ý rằng gửi khiếu nại qua email cho các bên khác như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được gửi đúng cách.

TẠO TÀI KHOẢN

Để sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân bao gồm tên, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu của bạn và các thông tin cá nhân khác. Bạn đồng ý rằng mọi thông tin đăng ký bạn cung cấp cho Ecomviet sẽ luôn chính xác, chính xác và cập nhật. Bạn không được mạo danh người khác hoặc cung cấp thông tin tài khoản hoặc địa chỉ email khác với địa chỉ của bạn. Tài khoản của bạn không được sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Bạn không được, trong việc sử dụng Dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của bạn

MỤC ĐÍCH HỢP PHÁP

Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web và Dịch vụ cho mục đích hợp pháp. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về tài chính đối với tất cả giao dịch mua do bạn hoặc người nào đó đại diện cho bạn thực hiện thông qua Trang web. Bạn đồng ý sử dụng Trang web và để mua các dịch vụ hoặc sản phẩm thông qua Trang web chỉ nhằm mục đích hợp pháp, phi thương mại. Bạn không được đăng hoặc truyền qua Trang web bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác, hoặc đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, tục tĩu hoặc phản đối. Hướng dẫn khuyến khích các hành vi đó sẽ cấu thành tội phạm hình sự, gây ra trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào.

TỪ CHỐI DỊCH VỤ

Dịch vụ được cung cấp tùy thuộc vào việc chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng hoặc yêu cầu của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối dịch vụ đối với bất kỳ đơn đặt hàng, cá nhân hoặc pháp nhân nào mà không có nghĩa vụ phải chỉ định lý do để làm như vậy. Không có đơn đặt hàng nào được chúng tôi coi là chấp nhận cho đến khi thanh toán được xử lý. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ khía cạnh hoặc tính năng nào của Trang web hoặc Dịch vụ bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào việc chúng tôi hoàn thành các trách nhiệm trước đây của chúng tôi cho bạn dựa trên việc chấp nhận thanh toán của bạn.

XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG

Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn để xác nhận vị trí đặt hàng của bạn và với các chi tiết liên quan đến phân phối sản phẩm và thanh toán liên tục. Trong trường hợp có lỗi trong xác nhận email này, bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt.

THỜI HẠN THỎA THUẬN

Sau khi được xác nhận, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ đã mua. Bạn đồng ý và hiểu rằng quyền truy cập vào Dịch vụ đôi khi có thể bị ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi các bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để cung cấp Dịch vụ (lưu trữ web, plugin thành viên, v.v.). Bạn đồng ý và hiểu rằng không có hành động vi phạm hợp đồng có thể được bắt đầu đối với Ecomviet khi có sự chậm trễ hợp lý trong việc truy cập Dịch vụ.

Ecomviet có quyền chấm dứt Dịch vụ và truy cập vào một số tính năng nhất định của Dịch vụ, có hoặc không có thông báo trước cho bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông báo nhưng không bắt buộc phải làm như vậy theo các điều khoản của thỏa thuận này.
Truy cập trọn đời là thời gian tồn tại của Dịch vụ. Nếu vì bất kỳ lý do gì, Ecomviet sẽ giải thể hoặc ngừng tồn tại, khi đó quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ sẽ chấm dứt.

HỦY BỎ & HOÀN TRẢ

Chúng tôi cung cấp đảm bảo hoàn tiền 30 ngày nếu bạn không hài lòng với Dịch vụ trong tháng đầu tiên của bạn thành viên. Để yêu cầu hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại https://ecomviet.club/support hoặc gửi email tới [email protected]

Bạn cũng có thể hủy đăng ký hàng tháng của mình bất kỳ lúc nào qua trang tài khoản, nhưng do bản chất của Dịch vụ, việc hoàn phí sẽ không được thực hiện cho bất kỳ khoản phí thành viên nào đã được thanh toán, ngoại trừ đảm bảo hoàn tiền 30 ngày như đã nêu ở trên.

Khi bạn hủy, bạn sẽ không còn có quyền truy cập vào Dịch vụ, bao gồm tất cả nội dung và tài nguyên cộng đồng, khi giai đoạn tư cách thành viên hiện tại của bạn hoàn tất.
Thời gian hoàn tiền 30 ngày chỉ áp dụng cho đăng ký đầu tiên của bạn và không thể sử dụng nhiều lần.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hủy tài khoản của mình trong thời gian tốt nếu bạn không còn yêu cầu Dịch vụ nữa và không muốn bị lập hoá đơn thêm.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chúng tôi cố gắng mô tả và hiển thị Dịch vụ một cách chính xác nhất có thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng rõ ràng nhất có thể trong việc giải thích Dịch vụ, vui lòng không chấp nhận rằng Trang web hoàn toàn chính xác, hiện tại hoặc không có lỗi. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa lỗi trong giá cả và mô tả. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng với một danh sách giá không chính xác.

VẬT LIỆU BẠN ĐĂNG KÝ TRANG WEB

Bạn không được tải lên, đăng hoặc cung cấp trên trang web bất kỳ tác phẩm nghệ thuật, ảnh hoặc tài liệu nào khác (gọi chung là “Vật liệu”) được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khác mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền, nhãn hiệu , hoặc quyền sở hữu độc quyền khác, và gánh nặng của việc xác định rằng bất kỳ Tài liệu nào không được bảo vệ hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác hoặc bất kỳ tác hại nào khác phát sinh từ việc gửi như vậy. Đối với tất cả các tài liệu do bạn gửi lên Trang web, bạn tự động tuyên bố hoặc đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng và phân phối Tài liệu và việc sử dụng hoặc hiển thị Tài liệu sẽ không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc, quy định hoặc quyền nào của các bên.

Là một tính năng của Dịch vụ, Ecomviet có thể cung cấp quyền truy cập vào cộng đồng hoặc nền tảng truyền thông xã hội cùng với Dịch vụ. Ecomviet không bắt buộc phải cung cấp nền tảng cộng đồng và có toàn quyền quyết định liên quan đến nền tảng và bản chất của tương tác, phụ thuộc vào Dịch vụ.
Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội và cộng đồng này là đặc quyền và Ecomviet có thể giới hạn hoặc từ chối truy cập vào các nền tảng này vì hành vi sai trái bao gồm nhưng không giới hạn là không phù hợp, thô lỗ, bạo lực hoặc đe dọa. Ecomviet sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp thông báo cho bạn về nội dung không phù hợp hoặc không được chấp thuận mà bạn đã đặt trong nền tảng truyền thông xã hội và cộng đồng tự nguyện được cung cấp. Ecomviet không bắt buộc phải cung cấp thông báo và bảo lưu mọi quyền để thực hiện hành động ngay lập tức và phù hợp để bảo vệ tính toàn vẹn của thương hiệu và hình ảnh của Ecomviet

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO VẬT LIỆU CỦA BẠN

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu bạn cung cấp cho Ecomviet. Bạn giữ bản quyền và bất kỳ quyền nào khác mà bạn có thể giữ đúng nội dung mà bạn gửi qua Trang web hoặc Dịch vụ. Nội dung bạn gửi cho Ecomviet vẫn là của bạn trong phạm vi bạn có bất kỳ khiếu nại pháp lý nào trong đó. Bạn đồng ý giữ Ecomviet vô hại từ và chống lại tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý và các chi phí phát sinh từ bất kỳ bản quyền tiềm năng hoặc thực tế hoặc sự chiếm dụng nhãn hiệu hoặc vi phạm nào đã tuyên bố chống lại bạn. Bằng cách đăng tài liệu lên Trang web, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, không thể thu hồi để sử dụng tài liệu cho mục đích quảng cáo, phát triển kinh doanh và tiếp thị.

Bạn đồng ý với các bản ghi âm được thực hiện bằng các cuộc gọi hoặc hội thảo trên web được cung cấp như một phần của Dịch vụ. Bạn đồng ý với tên, từ ngữ, giọng nói và sự giống nhau của bạn được Ecomviet sử dụng cho mục đích quảng cáo, phát triển kinh doanh và tiếp thị mà không phải trả tiền cho bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo sự cho phép bằng văn bản của bạn trước khi sử dụng và phân phối bản ghi âm, tài liệu in, âm thanh hoặc hình ảnh đại diện cho bạn.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA CHÚNG TÔI

Trang web và Dịch vụ chứa tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Ecomviet, bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, thông tin độc quyền và tài sản trí tuệ khác. Tài liệu có bản quyền và nguyên bản của Ecomviet được cung cấp cho bạn như một phần của Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn và giấy phép một người dùng. Tất cả tài sản trí tuệ, bao gồm các tài liệu có bản quyền của Ecomviet sẽ vẫn là tài sản duy nhất của Ecomviet. Không có giấy phép bán hoặc phân phối tài liệu của chúng tôi được cấp hoặc ngụ ý.

Bạn không được sửa đổi, xuất bản, truyền tải, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo các tác phẩm phái sinh, phân phối, trưng bày, tái sản xuất hoặc thực hiện hoặc bất kỳ cách nào khai thác dưới bất kỳ định dạng nào của Trang web hoặc Nội dung dịch vụ hoặc sở hữu trí tuệ, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn việc chia sẻ tài liệu với người khác, đăng đoạn trích tài liệu trên bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào, viết blog về tài liệu hoặc theo bất kỳ cách nào khác xuất hiện hợp lý để chia sẻ thông tin của Trang web hoặc Dịch vụ với người không phải là thành viên. Chúng tôi bảo lưu quyền ngay lập tức xóa bạn khỏi Dịch vụ mà không được hoàn tiền nếu bạn bị bắt vi phạm chính sách sở hữu trí tuệ này.

ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất kỳ lúc nào. Các sửa đổi này có hiệu lực ngay lập tức khi có thông báo cho bạn bởi chúng tôi đăng các Điều khoản và Điều kiện mới trên Trang web này. Bất kỳ việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ nào của bạn sau khi được thông báo có nghĩa là bạn chấp nhận những sửa đổi này. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật bất kỳ phần nào của Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các Điều khoản và Điều kiện này, bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng các phiên bản mới nhất lên Trang web và liệt kê các ngày có hiệu lực trên các trang trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, đặc biệt, trừng phạt, gương mẫu hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web hoặc dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện công việc kỹ thuật số không chịu trách nhiệm về các thiệt hại liên quan đến (I) bất kỳ lỗi nào về hiệu suất, lỗi, thiếu sót, từ chối dịch vụ, tấn công, gián đoạn, xóa, lỗi, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền, vi-rút máy tính hoặc dòng hoặc lỗi hệ thống; (ii) mất doanh thu, lợi nhuận dự kiến, kinh doanh, tiết kiệm, thiện chí hoặc dữ liệu; và (iii) hành vi trộm cắp, tiêu hủy, sử dụng trái phép, thay đổi hoặc sử dụng thông tin hoặc tài sản của bạn, bất kể sự sơ suất, sơ suất, thất bại của một mục đích thiết yếu và liệu trách nhiệm đó có phát sinh trong sơ suất, hợp đồng hay không, hoặc bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào khác. Những điều nói trên được áp dụng ngay cả khi chúng tôi thực hiện công nghệ kỹ thuật số đã được thông báo về khả năng hoặc có thể lường trước được những thiệt hại. Ở những nơi không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với các thiệt hại, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi được giới hạn ở mức tối đa có thể được luật pháp cho phép. Chúng tôi không tính trách nhiệm tích lũy của digital cho bạn vượt quá tổng giá mua của dịch vụ bạn đã mua từ công ty kỹ thuật số, và nếu bạn không mua hàng, chúng tôi thực hiện trách nhiệm tích lũy của công ty kỹ thuật số cho bạn không vượt quá 100$

NGUỒN BÊN THỨ BA

Trang web và Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web và tài nguyên của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về tính khả dụng, chính xác, nội dung hoặc chính sách của các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên đó không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào hoặc liên kết với Ecomviet. Bạn chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên nào.

SỰ BỒI THƯỜNG

Bạn sẽ bồi thường và giữ chúng tôi vô hại và chống lại mọi tổn thất, thiệt hại, thanh toán, nợ, chi phí, phí, đánh giá và chi phí, cũng như khiếu nại của bên thứ ba và nguyên nhân hành động, bao gồm, không giới hạn, phí luật sư, phát sinh do bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào, hoặc bất kỳ việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ nào. Bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hỗ trợ như vậy, miễn phí, vì chúng tôi có thể yêu cầu liên quan đến bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, cung cấp cho chúng tôi thông tin, tài liệu, hồ sơ và truy cập hợp lý cho bạn. Bạn sẽ không giải quyết khiếu nại của bên thứ ba hoặc từ bỏ bất kỳ sự bảo vệ nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM

Các tiêu đề, chủ đề của các đoạn văn và các đoạn của Thỏa thuận này được đưa vào chỉ để thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc xây dựng hoặc giải thích bất kỳ điều khoản nào của nó.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Ecomviet liên quan đến Trang web và Dịch vụ và thay thế tất cả các thoả thuận, đại diện và hiểu biết trước đó và đương thời giữa chúng tôi. Việc miễn trừ bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này của Ecomviet sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ điều khoản nào khác, có hoặc không tương tự, cũng như không miễn trừ. Không từ bỏ sẽ được ràng buộc trừ khi được thực hiện bằng văn bản của Ecomviet.

PHỤC HỒI CHI PHÍ

Nếu bất kỳ hành động pháp lý hoặc bất kỳ trọng tài hoặc thủ tục tố tụng nào khác được đưa ra để thi hành Thỏa thuận này hoặc do tranh chấp, vi phạm, mặc định hoặc xuyên tạc liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, bên hoặc bên thành công hoặc hiện hành có quyền thu hồi phí luật sư hợp lý và các chi phí khác phát sinh trong hành động hoặc tố tụng đó, ngoài bất kỳ khoản cứu trợ nào khác mà họ có thể được hưởng.

TỔNG HỢP

Nếu bất kỳ điều khoản, giao ước hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này do trọng tài viên hoặc tòa án có thẩm quyền xử lý không hợp lệ, vô hiệu hoặc không thể thi hành thì phần còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực và sẽ không được bị ảnh hưởng, suy giảm hoặc vô hiệu.

Cập nhật mới nhất ngày 30/8/2018